آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و توسعه تجارت ایران و گرجستان( انرژی ، آب و فاضلات ، خدمات فنی و مهندسی)

gorjestan1
gorjestan  

 

 - به منظور معرفی و شناخت از بازار گرجستان و تامین نیازهای آن کشور و منطقه قفقاز و اطلاع از پروژه‌های ساخت وساز بویژه در زمینه ساختمان، انرژی، آب وفاضلاب و راهسازی و به دنبال اعلام همکاری و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران ، گروه پتروصنعت جنوب به همراه یک هیات تجاری متشکل از مدیران کلیه شرکتهای مرتبط ، بازرگانان و تولید کنندگان در اواخر آبان ماه سال جاری به تفلیس اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب،گرجستان به سرمایه گذاری خارجی به عنوان راهبردی برای توسعه ملی می نگرد و البته این نگرش دولت نیز کلا منطقی است ؛ زیراکه اولا منابع خاصی که نیاز های سرمایه ای را تامین کند در اختیار دولت نیست از طرف دیگر بخش خصوصی نوپا که در بسیاری از موارد خود وابسته به حمایت های دولتی است مسلما توانایی سرمایه گذاری های وسیع ندارد.بنابراین برای تامین نیاز های سرمایه ای بخشهای مختلف اقتصاد که با رها شدن از قید و بند های اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز و لزوم بازسازی نیازهای سرمایه ای آنها مشهودتر شده است جذب سرمایه گذاری های خارجی ضروری می باشد.باتوجه به این امر دولت گرجستان سعی کرده است بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید.به طوری که مالکیت خارجی شرکت های گرجستانی آزاد است و محدودیتی برای مشارکت و سرمایه گذاری های خارجی ، سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری مشترک وجود ندارد ؛ اما در عمل برگشت سود متکی به توانایی ثبات درآمد پولی است که سرمایه گذاران بوجود می آورند.

شایان ذکر است ، هیئت اعزامی گروه پتروصنعت جنوب با تکیه بر موارد مذکور در یک نشست کاری به تبادل اطلاعات با طرفهای گرجی و بازدید از بازار مصالح پرداختند که این مذاکرات مثمر ثمر گزارش شده است  .