پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید
پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز
پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم
پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم
پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم
پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول
پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
  • پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید

  • پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز

  • پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم

  • پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم

  • پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم

  • پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران

  • مجتمع گاز پارس جنوبی

  • کارگاه مرکزی و نوسازی مجتمع گاز پارس جنوبی

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه چهارم فاز6و7و8

 

 تاریخچه گروه پترو صنعت جنوب

شرکت پترو صنعت جنوب در سال 1382 با اهداف ارائه خدمات فنی و مهندسی به مجتمع ها و کارخانجات صنعتی توسط جمعی از متخصصین صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایران تاسیس گردید و استراتژی و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را اجرای پروژه های صنعتی از مرحله طراحی و نصب تا بهره برداری و ارائه خدمات صنعتی در زمینه های مختلف منظور نمود.با توجه به لزوم بازنگری و بروزآوری برنامه ها و فعالیت های مجموعه، پس از اینکه شرکت جایگاه خود را در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی تثبیت شده یافت، برنامه خود رابر ارائه خدمات به مجتمع ها و کارخانجات صنعتی در قالب یک فعالیت گروهی و تخصصی با توجه به نیاز مشتریان استوار نمود. لذا فعالیت های شرکت تحت عنوان گروه پترو صنعت جنوب ادامه یافت.

محور فعالیت های این گروه بر پایه رضایت مشتری و شعار "تجربه دیروز، دانش امروز، بالندگی فردا" استوار گردیده و پس از بررسی نیاز ها و خدمات مورد درخواست مجتمع های صنعتی مقرر گردید ، کلیه فعالیت ها با برنامه های منظم و زمانبندی شده، بر اساس اصول نوین و پیشرفته علمی و با توجه به تقاضا و درخواست مشتری انجام گیرد.

 

 

 
شرکت برتر در رعایت و اجرای مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ششمین همایش HSEپیمانکاران