دپارتمان مهندسی ساخت ونصب

گسترش روزافزون صنایع کشور، نیاز مجتمع ها و پروژه های صنعتی به پیمانکاران توانمند ،ضرورت ایجاد دپارتمان طراحی، ساخت و نصب را در گروه پتروصنعت جنوب دو چندان نمود. لذا با توجه به امکانات و پتانسیل موجود در گروه، کلیه فعالیتهای مربوط به طراحی، ساخت و نصب تجهیزات، خطوط لوله، ماشین آلات،دستگاه ها و قطعات مجتمع های صنعتی با استفاده از پتانسیل، دانش فنی، پرسنل متخصص، همکاران و شرکای داخلی و خارجی در این دپارتمان اجرایی می گردد. این مجموعه سعی دارد تا زنجیره طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات را در صنایع کشور به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی بومی سازی نماید. این دپارتمان  به سه بخش طراحی، ساخت و نصب تقسیم گردیده است که در هر بخش فعالیتهای مربوطه در  شاخه های تخصصی فرآیند ، عمران ، مکانیکی ، برق ، ابزار دقیق و مخابرات انجام می گیرد. اهم فعالیتهای قابل ارائه در این دپارتمان به شرح ذیل می باشد:

 

departeman sakht-nasb 2

-    طراحی، ساخت و نصب انواع تجهیزات، قطعات و دستگاههای مکانیکی ثابت و دوار صنعتی پتروشیمی و پالایشگاهی،

      خطوط لوله و انتقال مواد مورد نیاز صنایع.
-    طراحی، اجرا و نصب تأسیسات، تجهیزات و سیستمهای برق، تهویه و تبرید.
-    طراحی و اجرای سیستم های تولید، توزیع و انتقال قدرت.
-    اجرای سیستم های انرژی خورشیدی و ژنراتورهای پایه گازسوز در توان های مختلف.
-    طراحی، اجرا و نصب سیستمهای کنترل، ابزار دقیق، اتوماسیون، آنالایزر و مخابرات در مجتمع های صنعتی.
-    طراحی و اجرای سیستم های رادیویی، شبکه تلفنهای داخلی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در مجتمع های صنعتی.
-    طراحی و اجرا سیستمهای انفورماتیک اعم از شبکه های کامپیوتری، انتقال دیتا و تولید نرم افزارهای مورد نیاز واحدها

     و مجتمع های صنعتی.
-    طراحی ساختمانهای صنعتی و مسکونی، راه، سازه های فلزی و غیر فلزی، فونداسیونهای تجهیزات و ماشین آلات صنعتی.